• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
DSC_1643_upr kopie

Kontakt:

Napíšte nám:

Šport

     Obec má schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2014 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce - v oblastiach ochrana životného prostredia, nedostatkové služby obyvateľstva, zdravotníctvo, školstvo a kultúra, cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenské organizácie a združenia, šport a telovýchova. Z týchto prostriedkov obec podporila Klub malého futbalu TANTRUM.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: