SlovenskýMagyarEnglish

Személyes adatok védelme

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ: Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce
Funkciu zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov vykonáva: Ing. Martin Danys

Telefónny kontakt: +421 949 740 731
E-mailová adresa: office@4b2b.sk