SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  nenaplánované
 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
NOVÉ HONY Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC NOVÉ HONY

Na území dnešnej obce Nové Hony boli sídliskové nálezy pilínskej kultúry z mladšej doby bronzovej a existencia slovanského sídliska  z 10. storočia ako aj zaniknutý stredoveký kostol. Obec sa spomína od roku 1332. Na vznik obce prinajmenej v 13. storočí poukazuje aj pôvodný názov v latinčine Santa Crux. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Nagykeresztúr és Kiskeresztúr (1877), Kétkeresztúr (1907-1913),  Sväté Kríže (1948), a dnešný názov Nové Hony  je od roku 1945.