Aktuality

Úradná tabuľa

História

Na území dnešnej obce Nové Hony boli sídliskové nálezy pilínskej kultúry z mladšej doby bronzovej a existencia slovanského sídliska  z 10. storočia ako aj zaniknutý stredoveký kostol. Obec sa spomína od roku 1332.