SlovenskýMagyarEnglish

Osvetlenie priechodu pre chodcov

Produkt: SAL - 70, Philips Luma gen2. Podsvietená LED dopravná značka IP6, Inteligentný priechod pre chodcov 102 s použitím káblových.
Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov Osvetlenie priechodu pre chodcov
Obec: Nové Hony
Dátum realizácie: Máj 2021

Popis projektu: V obci Nové Hony sme zvýraznili kritický priechod pre chodcov pri autobusovej zastávke prostredníctvom inteligentného priechodu pre chodcov. Inteligentný priechod je v tomto prípade zložený z riadiacej jednotky napájanej z verejného osvetlenia a výstražných svetiel, ktoré sú umiestnené nad dopravným značením priechodu pre chodcov. Uvedené zvýraznenie priechodu pre chodcov bude výrazne vplývať na zvýšenie bezpečnosti v úseku vysokej frekvencie peších.