SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.novehony.sk spravuje Obec Nové Hony je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nové Hony

Adresa:

Obecný úrad Nové Hony
Nové Hony 13
985 42 Veľké Dravce

IČO: 00316270
IBAN: SK40 0200 0000 0000 1912 0352

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec 
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 172
Rozloha: 1665 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: info@novehony.sk
Podateľňa: podatelna@novehony.sk
Starosta: starosta@novehony.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@novehony.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047/43 73 112
E-mailnovehony@zoznam.sk

 

Kompetencie:
Obec Nové Hony je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk