SlovenskýMagyarEnglish

Tlačivá

Podľa zákona 184/1999 Z. z. § 2 odsek 7 má orgán verejnej správy v obci povinnosť poskytnúť občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.