SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21_05_2024 Vytvorenie žiadosti o NFP a poskytovanie konzultačných služieb. Odb.: Obec Nové Hony
Dod.: MUNI CONSULT, s.r.o.
990 €
ZO/2024BBZ21675-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb. Odb.: Obec Nové Hony
Dod.: Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.
36 €
27/11/2023 pozemky vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa uvedené v prílohe tejto zmluvy Odb.: AGRORIS, s.r.o.
Dod.: Obec Nové Hony
107.58 €
17/8/2023 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nové Hony
Dod.: cs-projekt s.r.o.
38 400 €
ZLP-VT-2023-0153 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Nové Hony
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Generované portálom Uradne.sk