Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Nenávratné finančné príspevky

Obec v roku 2018 získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na výstavbu "Domu smútku". Zmluva uzatvorená medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom Hraničná 12, Bratislava a obcou Nové Hony je zverejnená v časti Povinné zverejňovanie: Zmluvy.

          Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

 • Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Nové Hony
 • ITMS2014+:311071Z264
 • Prijímateľ: Obec Nové Hony
 • Miesto realizácie: Obec Nové Hony
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250,00 € (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov)

Stručný opis projektu:

Obec Nové Hony  chce prostredníctvom realizácie projektu vybudovať Wifi prístupové body na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci budú umiestnené WiFi AP prístupové body nasledovne:

Externé AP v počte 10ks , Ubiquiti UniFi AP AC Mesh

 • dom smútku - Externý AP (48.36322,19.82824)
 • obecný úrad - Externý AP (48.36297,19.82527)
 • hlavná križovatka - Externý AP (48.36308,19.83007)                               
 • autobusová zastávka - Externý AP (48.36239,19.82955)                                              
 • autobusová zastávka - Externý AP (48.36198,19.83056) 
 • dolný koniec - Externý AP (48.36065,19.8313)
 • západný koniec - Externý AP (48.36357,19.82159)
 • klubovňa - Externý AP (48.36214,19.82559)
 • modlitebňa - Externý AP (48.36255,19.82372)                                     
 • severný koniec - Externý AP (48.36423,19.82874)

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Aktuálny stav realizácie projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako Sprostredkovateľský orgán schválilo posun časového harmonogramu realizácie aktivít projektu nasledovne:   

   -zmena plánovaného termínu realizácie hlavných aktivít projektu z: 1/2020 - 12/2020 (12M) na: 10/2020 - 9/2021 (12M)

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra            2014 - 2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

 Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

 Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

_________________________________________________________________________

                                                      

 • Názov projektu: Rekonštrukcia okien a dverí v havarijnom stave                                               „KULTÚRNEHO DOMU“
 • Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
 • Prijímateľ: Obec Nové Hony
 • Miesto realizácie projektu: Obec Nové Hony
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 5 500                                                                                                           

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Nové Hony.

PRED                               TERAZ

        

                                                                         

                   ___________________________________________________________________________

REKONŠTRUKCIA  JESTVUJÚCICH AUTOBUSOVÝCH  ZASTÁVOK