Súčasnosť

Naša obec: Nové Hony

Starostka obce:  Alena Spodniaková

Poslanci OZ:  Vojtech Baky, Bc. Janka Katreniaková, Mgr. Kristína Ridzoň

Hlavná kontrolórka:  Mgr. Zuzana Budáčová