SlovenskýMagyarEnglish

WiFi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WiFi pre Teba 
ITMS2014+: 311071Z264
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nové Hony, č. 13, 985 42 Veľké Dravce
Miesto realizácie: Obec Nové Hony
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WiFi externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému interntetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  •  Bod 1 Dom smútku - Externý AP (48.36322,19.82824)
  •  Bod 2 obecný úrad - Externý AP (48.36297,19.82527)
  •  Bod 3 hlavná križovatka - Externý AP (48.36308,19.83007)                               
  •  Bod 4 autobusová zastávka - Externý AP (48.36239,19.82955)                                              
  •  Bod 5 autobusová zastávka 2- Externý AP (48.36198,19.83056) 
  •  Bod 6 dolný koniec - Externý AP (48.36065,19.8313)
  •  Bod 7 Západný koniec - Externý AP (48.36357,19.82159)
  •  Bod 8 klubovňa - Externý AP (48.36214,19.82559)
  •  Bod 9 modlitebňa - Externý AP (48.36255,19.82372)                                     
  •  Bod 10 severný koniec - Externý AP (48.36423,19.82874)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol zrealizovaný a úspešne ukončený.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk